Oferta

Pracuję z osobami dorosłymi oraz młodzieżą od lat 14.

Terapię EMDR prowadzę także z dziećmi 0 – 13 r.ż w przypadku przeżycia traumatycznego zdarzenia.

Prowadzę:

Interwencję kryzyzysową

Pomoc psychologiczna w trudnych sytuacjach życiowych, w bliskim terminie od zdarzenia (śmierć osoby bliskiej, zagrożenie życia lub zdrowia, wypadek).

Psychoterapię

Psychoterapię w nurcie integracyjnym z elementami terapii poznawczo-behawioralnej.

Terapię traumy EMDR

Terapia odwrażliwiania za pomocą ruchu gałek ocznych (oprócz ruchu gałek ocznych wykorzystuję także tapping lub stymulację dźwiękową.

EMDR jest skutecznym podejściem terapeutycznym do leczenia zaburzeń posttraumatycznych (PTSD) dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Zostało wielokrotnie weryfikowanym przez badania kliniczne oraz zarekomendowane m.in. przez Światową Organizację Zdrowia, Ministerstwo Obrony USA czy Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Konsultacje psychologiczne

Obszary terapii:

Zaburzenia stresowe pourazowe

Opóźniona lub/i przedłużona reakcja na stresujące wydarzenie lub sytuację (krótkotrwałe lub długotrwałe) o charakterze wyjątkowo zagrażającym lub katastrofalnym, które mogłyby prawie dla każdego stanowić głęboko przejmujące nieszczęście (np. Klęska żywiołowa lub spowodowana przez człowieka, wojna, poważny wypadek, obecność przy czyjejś gwałtownej śmierci (…), gwałtu lub innego przestępstwa).

Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne

Nawracające myśli natrętne (obsesje ) lub czynności przymusowe (kompulsje). Myśli natrętne to idee, wyobrażenia czy impulsy, które pojawiają się w sposób stereotypowo nawracający. Przymusowe czynności czy rytuały są zachowaniami stereotypowymi, powtarzającymi się. Na ogół, choć nie zawsze, zachowanie to postrzegane jest przez osobę jako bezsensowne lub nie nieefektywne i powtarzane są próby opierania się przymusowi. Często obecne są autonomiczne objawy lęku, ale również pospolite jest bardzo przykre uczuci wewnętrznego lub psychicznego napięcia (…).

Zaburzenia lękowe z napadami lęku

Nawracające napady ciężkiego lęku (panika), które nie są ograniczone do jakiejkolwiek szczególnej sytuacji czy okoliczności,

Zaburzenia lękowe w postaci fobii

Lęk wywołany jest tylko lub przede wszystkim przez pewne określone sytuacje, czy przedmioty (zewnętrzne w stosunku do osoby), które nie są obiektywnie niebezpieczne. W wyniku takiego lęku, osoba w charakterystyczny sposób unika tych sytuacji lub z przerażeniem przeżywa ich pojawienie się.

Zaburzenia lękowe w postaci fobii

Podstawowymi zaburzeniami są zmiany nastroju lub afektu zazwyczaj w postaci depresji (z lękiem lub bez tego stanu) lub wzmożonego samopoczucia. Zmianom nastroju zazwyczaj towarzyszą zmiany aktywności złożonej.

Opisy pochodzą z „Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10 Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne” Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius” 2000