O mnie

Ewa Werstak - Mościcka

psycholog, psychotraumatolog,
terapeuta EMDR, psychoterapeuta po 4-letnim szkoleniu. Pracuję także metodą Brainspotting.

Prowadzę terapię młodzieży (od 14 r.ż.) oraz osób dorosłych on-line oraz stacjonarnie w gabinecie, doświadczonych przez incydentalną lub długotrwałą traumę przeżytą w czasie obecnym lub w przeszłości, np. : długotrwała przemoc w rodzinie, zaniedbanie lub porzucenie w dzieciństwie, śmierć bliskiej osoby, wypadek, gwałt, wykorzystanie seksualne.

Prowadzę także terapię EMDR dla małych dzieci, które doświadczyły traumatycznych przeżyć

Pracuję w nurcie integracyjnym z elementami terapii poznawczo-behawioralnej lub EMDR dla osób zmagających się z problemami dotyczącymi m.in. stanów depresyjnych, lękowych, fobii, zaburzeń odżywiania, uzależnień.

Jestem członkiem grupy wsparcia kryzysowego Lotniska Chopina w Warszawie.

Ukończyłam 4-letni kurs Psychoterapii we Wrocławskiej Fundacji Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii akredytowany  przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. 

Moją pracę cyklicznie superwizuję.