Okres buntu z perspektywy nastolatka

To relacja – opowieść napisana przez nastolatków o tym jak sami widzą swój czas dorastania w konfrontacji z dorosłymi. To tekst bez cenzury i dlatego przede wszystkim bardzo wartościowy. Tekst szczególnie dla tych dorosłych, którzy mają zgodę na usłyszenie czasem trudnych, być może niezrozumiałych i kategorycznych stwierdzeń wypowiadanych przez czternastolatków. Rodzice uważają, że dzieci buntują […]

Jak sposób opowiadania – narracja o sobie wpływa na nasze życie

Czy możemy stwierdzić, że sposób w jaki wypowiadamy się, jakich słów używamy może mieć wpływ na nasze życie czy samopoczucie? Może! I to bardzo! Nasze życie to nasza historia. Nasza opowieść, którą wypowiadamy każdego dnia. Prowadzimy narrację o ważnych sprawach w domu rodzinnym i określamy własny sposób opowiadania o nich. Okazuje się, że właśnie sposób […]