Ewa Werstak - Mościcka

Psychoterapia
psychotraumatologia
terapia EMDR
Psychologia

Oferta

Interwencja kryzysowa

Pomoc psychologiczna w trudnych sytuacjach życiowych, w bliskim terminie od zdarzenia (śmierć osoby bliskiej, zagrożenie życia lub zdrowia, wypadek).

Terapia traumy EMDR

Terapia odwrażliwiania za pomocą ruchu gałek ocznych (oprócz ruchu gałek ocznych wykorzystuję także tapping lub stymulację dźwiękową.

Psychoterapia

Psychoterapia w nurcie integracyjnym z elementami terapii poznawczo-behawioralnej.

Konsultacje psychologiczne

Konsultacje psychologiczne, również online.

Ewa Werstak - Mościcka

psycholog, psychotraumatolog,
terapeuta EMDR, psychoterapeuta dyplomowany.

Prowadzę terapię młodzieży (od 14 r.ż.) oraz osób dorosłych on-line oraz stacjonarnie w gabinecie, doświadczonych przez incydentalną lub długotrwałą traumę przeżytą w czasie obecnym lub w przeszłości, np. : długotrwała przemoc w rodzinie, zaniedbanie lub porzucenie w dzieciństwie, śmierć bliskiej osoby, wypadek, gwałt, wykorzystanie seksualne. Prowadzę terapię osób doświadczających stanów depresyjnych i lękowych.
Prowadzę także terapię EMDR dla małych dzieci, które doświadczyły traumatycznych przeżyć.

Jestem członkiem grupy wsparcia kryzysowego Lotniska Chopina w Warszawie.

Ukończyłam 4-letni kurs Psychoterapii we Wrocławskiej Fundacji Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii akredytowany  przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. 

Moją pracę cyklicznie superwizuję.

Rekomendacje

Opinie Klientów

Q

Aktualności / Artykuły